Przymiar ArborSonic 3D Bluetooth


opis

Suwmiarka Bluetooth jest narzędziem do szybkiego pomiaru odległości (w mm) pomiędzy dwoma punktami z przesyłem wartości do komputera PC za pośrednictwem Bluetooth. Przyspiesza pomiar pni o nieregularnym kształcie i ustalanie pozycji czujników dla ArborSonic 3D.


 1. Umieścić dwa ramiona przymiaru w otworach na głównym elemencie.
 2. Wykonać kalibrację przymiaru (dodatkowe informacje przedstawiono w instrukcji użytkownika ).
 3. Uruchomić program ArborSonic 3D i przejść do ekranu Geometria . Wybrać kształt Nieregularny.
 4. Uruchomić przyrząd i nacisnąć przycisk Start Bt Caliper .
 5. Zmierzyć odległości pomiędzy parami czujników, postępując zgodnie z komunikatami nadawanymi z głośników komputera. Po zarejestrowaniu wszystkich punktów, na ekranie wyświetlany jest kształt pnia.
 6. Przymiar jwyłacza się automatycznie wyłączany 60 sekund po ostatniej transmisji danych.
 • Przymiar: 2 ramiona i wyświetlacz
 • Kabel USB do ładowania
 • Instrukcja użytkownika
 • Pokrowiec z materiału
Zakres
1600 mm albo 1999 mm
Rozdzielczość
1 mm
Dokładność
2 mm
Waga
2.7 kg
Materiał
aluminium
Przekrój ramion
2 cm x 2 cm
Wymiary (w opakowaniu)
77 cm x 18 cm x 11 cm
Wymiary (po rozpakowaniu)
125 cm x 80 cm x 6 cm
Połączenie z PC
Bluetooth


 •  Przymiar ArborSonic 3D Bluetooth (w języku angielskim, rozmiar: 2.2 MB)