Przymiar Fakopp Bluetooth


 Przyspiesza wyznaczanie kształtu nieregularnych pni

 Szybko oblicza odległości w milimetrach

 Zakres działania 1100 mm i 1999 mm

 Dane są przenoszone na PC przez Bluetooth

 Zintegrowany z oprogramowaniami ArborSonic 3D i ArborElectro 1. Umieścić dwa ramiona przymiaru w otworach na głównym elemencie.
 2. Wykonać kalibrację przymiaru (dodatkowe informacje przedstawiono w instrukcji użytkownika).
 3. Uruchomić program ArborSonic 3D i przejść do ekranu Geometria. Wybrać kształt Nieregularny.
 4. Uruchomić przyrząd i nacisnąć przycisk Start Bt Caliper.
 5. Zmierzyć odległości pomiędzy parami czujników, postępując zgodnie z komunikatami nadawanymi z głośników komputera. Po zarejestrowaniu wszystkich punktów, na ekranie wyświetlany jest kształt pnia.
 6. Przymiar jwyłacza się automatycznie wyłączany 60 sekund po ostatniej transmisji danych.
 • Display unit with screen, battery and electronics
 • Measuring arms ending in pins
 • Extension arms (optional)
 • Textile case
 • Charging cable (USB)
 • Manual
 • Wrench 28
Zakres
1100 mm albo 1999 mm
Rozdzielczość
1 mm
Dokładność
2 mm
Waga
2.3 kg
Materiał
Carbon fiber reinforced plastic, aluminium
Wymiary (w opakowaniu)
77 cm x 18 cm x 11 cm
Wymiary (po rozpakowaniu)
155 cm x 95 cm x 6 cm
Połączenie z PC
Bluetooth