Rezonansowy klasyfikator drewna


Rezonansowy klasyfikator drewna szacuje dynamiczny moduł elastyczności (obliczany jako iloczyn gęstości i prędkości fali naprężenia do kwadratu). Prędkość fali naprężenia mierzona jest na podstawie drgań podłużnych. To dobry predyktor jakości kłody.

Rezonansowy klasyfikator drewna to proste narzędzie. Składa się z młotka oraz telefonu lub tabletu z systemem Android i ze specjalnym oprogramowaniem. Użytkownik wprowadza długość i wybiera gatunek. Klasyfikator kłód używa nominalnej gęstości wybranego gatunku; użytkownik może zastąpić daną wartość gęstości. Po uderzeniu w koniec drewna na ekranie pojawia się klasa oparta na EUROCODE338. Ze względu na brak pewności w odniesieniu do gęstości klasa ma jedynie charakter orientacyjny.  1. Ustawić długość kłody. Wybrać gatunek i/lub ustawić gęstość.
  2. Uderzyć koniec drewna młotkiem (100 g).
  3. Odczytać obliczoną prędkość i klasę z wyświetlacza.
  • Tylko oprogramowanie
Zakres długości kłody
1-12 m
Dokładność pomiaru częstotliwości
±2 Hz (w zależności od używanego narzędzia Android)