Timer UltraSonic


Prędkość ultradźwięków jest podstawowym parametrem do nieniszczącego badania drzew, sadzonek, lasów, oklein, paneli drewnianych i betonu. Lokalizację wad i określenie własności materiału umożliwia pomiar prędkości ultradźwięków. Urządzenie zaprojektowano do zastosowań w badaniach oklein i sadzonek.  1. Podłączyć dwa przewody przetworników piezoelektrycznych do gniazd pomiarowych timera.
  2. Połączyć przetwornik z próbką. Niedokładne połączenie prowadzi do niepewnych lub niewłaściwych wyników.
  3. Włączyć timer. Na ekranie wyświetlany jest czas w μs. Pierwszy odczyt po uruchomieniu wskazuje „0000”, co jest zjawiskiem normalnym.
  4. Wykonać kontrolnie 2‒3 odczyty. Jeżeli odchylenie pomiędzy odczytami nie przekracza 1 μs, dane są akceptowalne. Zarejestrować wynik i zmienić próbkę.
  • Wyświetlacz timera UltraSonic
  • Czujniki wskazane przez użytkownika
  • Plastikowa obudowa
  • Akumulator i ładowarka 9 V
  • Instrukcja użytkownika
  • Oscyloskop (opcja)
Waga*
910 g
Dimensions:
297 x 106x 45 mm
Materiał obudowy
Al
Zakres częstotliwości timera
15-300 kHz
time resolution
0.1 μs
Wzmocnienie sygnału
1000x
Thershold level
120 mV
Impuls pobudzenia
Częstotliwość
1 w ciągu 2 s
Napięcie
200 V
czas
60 μs
Kształt
jednobiegunowy, prostokątny
Zasilanie
Bateria 9 V
Pobór energii
timer
70 mW
jednostka wzbudzenia
120 mW
Częstotliwość przetwornika ultradźwiękowego
z przystawką do fali iglicowej
90 kHz
z przystawką do fali trójkątnej
45 kHz
Temperatura pracy i składowania
0-35 °C


*z bateriami