Timer TreeSonic


Timer mikrosekundowy TreeSonic zaprojektowany do oceny sztywności drzew. Przyrząd mierzy czas rozchodzenia się fali naprężenia pomiędzy przetwornikiem początkowym i końcowym. TreeSonic został zaprojektowany przez Weyerhaeuser Co. Urządzenie oczekuje aktualnie na zabezpieczenie patentem, którego właścicielem jest spółka Weyerhaeuser Co.  1. Podłączyć czujnik początkowy i końcowy do odpowiednich złączy START i STOP timera. Nie przekręcać plastikowej części złączy. Dłuższy i bardziej płaski przetwornik jest czujnikiem początkowym, a krótszy i kwadratowy przetwornik jest czujnikiem końcowym.
  2. Wprowadzić igły przetworników w testowane drzewo, używając wybijaka przesuwnego. Igła powinna przejść przez korę, stabilizując przetwornik w materiale pnia. Zastosować kąt 45° pomiędzy igłą i kierunkiem włókien.
  3. Przy pierwszym uderzeniu w przetwornik początkowy pojawia się wartość „9999”, co oznacza, że urządzenie zostało prawidłowo uruchomione. Kolejne uderzenia będą powodowały wyświetlenie rzeczywistego czasu fali w mikrosekundach.
  4. Urządzenie jest wyłączane automatycznie po 30 s braku aktywności.
  • Wyświetlacz TreeSonic
  • Czujnik początkowy i końcowy z wybijakiem przesuwnym
  • Młotek stalowy (200 g)
  • Akumulator i ładowarka
  • Instrukcja użytkownika
  • Przewody pomiarowe i woltomierz (opcja)
missing
Wymiary
36 x 84 x 184 mm
Waga
timer*
0.35 kg
młotek**
0.25 kg
przetwornik początkowy
1.2 kg
przetwornik końcowy
1.1 kg
łącznie
2.9 kg
Czas do przejścia w stan czuwania
30 sekundy
Rozdzielczość pomiaru czasu
1 μs
Zasilanie
rechargeable 9V block battery
Pobór energii
75 mW
Operation time
10-12 godz.
Ochrona przed warunkami atmosferycznymi
tak, IP65


*z baterią
**z uchwytem